itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / Vụ trưởng và vụ phó vụ GD-ĐT Ban Tuyên giáo TW thăm ĐH Tân Tạo

Vụ trưởng và vụ phó vụ GD-ĐT Ban Tuyên giáo TW thăm ĐH Tân Tạo

Sáng ngày 30/05/2011, Ông Nguyễn Hữu Chí và ông Hoàng Nam Nhật, Vụ trưởng và Vụ phó vụ Giáo dục - Đào tạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm trường đại học Tân Tạo. Ông Nguyễn Hữu Chí bày tỏ sự đồng tình với lãnh đạo đại học Tân Tạo rằng dự án của đại học Tân Tạo cần nhiều thứ để thành công hơn chỉ là tiền. "Phải có tấm lòng, sự tận tụy cống hiến để biến đại học Tân Tạo thành một trường đại học chất lượng cao vươn tới người nghèo," ông nói.

Trong khi giới thiệu trường qua các phim đèn chiếu, Ts. Trần Xuân Thảo đã chia sẻ với hai ông về tầm nhìn và sứ mạng của đại học Tân Tạo. Ông Chí bày tỏ sự quyết tâm trong vai trò sáng lập của Chủ tịch và các lãnh đạo đại học Tân Tạo về vai trò tiên phong của họ trong việc sáng lập một trường đại học tư thục phi lợi nhuận để có thể giúp các học sinh nghèo học lên cao. Ông bày tỏ sự đồng tình với lãnh đạo đại học Tân Tạo rằng dự án của đại học Tân Tạo cần nhiều thứ để thành công hơn chỉ là tiền. "Phải có tấm lòng, sự tận tụy cống hiến để biến đại học Tân Tạo thành một trường đại học chất lượng cao vươn tới người nghèo," ông nói.

Ts. Võ Tòng Xuân chia sẻ quan điểm của ông về các thách thức ở việc tuyển các giảng viên giỏi sao cho các tổ chức khác không bị thiệt hại trong hệ thống giáo dục nâng cao. Buổi thảo luận tiếp tục bàn về các khả năng đổi mới và nên áp dụng các cơ chế nào để các trường đại học như Tân Tạo có thể phục vụ cộng đồng tốt hơn. Ông Chí hứa sẽ làm hết sức mình để yểm trợ đại học Tân Tạo thực hiện khát vọng trở thành một trường đại học biểu tượng cho niềm tự hào của Việt Nam.

Theo TTU