itaexpress / Tin ITA / Việc làm ITA / Nhu cầu việc làm / Lao động vừa thừa vừa thiếu

Lao động vừa thừa vừa thiếu

Thảo luận tại diễn đàn việc làm VN: Chất lượng lao động thấp dẫn đến chất lượng việc làm cũng thấp và thiếu ổn định. VN thiếu nhiều nhân lực trình độ cao trong các ngành, lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc đạt được tốc độ tăng trưởng cao.

Ông Nguyễn Văn Thành, Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch-Đầu tư), đưa ra một cảnh báo đối với thị trường lao động VN trong bối cảnh hội nhập tại Diễn đàn Việc làm VN ngày 18-12 ở Hà Nội.

Ông Trần Đình Thiên, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế VN (Viện Khoa học Lao động xã hội), cho biết hiện có khoảng 40.000 lao động nước ngoài nhập khẩu đang làm việc tại VN. “Nếu không đầu tư nâng cao chất lượng cho lao động, chúng ta sẽ không đáp ứng được đòi hỏi của các dự án đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn FDI sẽ khó tìm đường vào VN vì VN không đủ năng lực đón nhận. Như thế nghĩa là chúng ta tự bỏ lỡ cơ hội của mình” - tiến sĩ Thiên nói.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, nguyên nhân chính của thực trạng nêu trên là người lao động VN chịu ảnh hưởng của lao động sản xuất nhỏ, manh mún để lại. Muốn giải quyết vấn đề này, cần phải tập trung xây dựng các trường dạy nghề trọng điểm chất lượng cao, trường đại học đẳng cấp quốc tế. Quan trọng nhất là phải đổi mới quản lý theo mục tiêu bảo đảm chất lượng đào tạo và gắn với nhu cầu của xã hội.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cũng nhìn nhận, muốn đáp ứng được nhu cầu về lao động chất lượng cao trong thời hội nhập, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phải được đặt lên hàng đầu.

Tăng cường hợp tác với ILO 

Sau Diễn đàn Việc làm, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH đã có buổi làm việc với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Qua thảo luận, hai cơ quan đi đến nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực: sửa đổi toàn diện Bộ Luật Lao động, xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Việc làm và các chính sách có liên quan; lồng ghép chiến lược, chính sách lao động việc làm và mục tiêu về việc làm; tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp, trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp...

Nguyễn Quyết (NLĐ)