itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Hướng về quê hương

Hướng về quê hương

Cần đưa "Lịch sử cội nguồn Nam Bộ - Việt Nam" vào chương trình dạy lịch sử địa phương

Để mọi người, đặc biệt là đồng bào Khmer Nam bộ hiểu rõ lịch sử vùng đất Nam bộ, việc các địa phương đưa chương trình này vào dạy ở các trường phổ thông là hết sức cần thiết.

Mỹ gốc Việt

Tiếng Anh chỉ có một cách gọi: Vietnamese-American. Tiếng Việt lại gọi từ này là người Mỹ gốc Việt. Nhưng tại sao không ai gọi là người Việt ở Mỹ? Em cảm thấy cách mô tả cội nguồn của mình biểu lộ rất nhiều về cách suy nghĩ dân tộc, văn hoá và lịch sử.

Việt Nam trong nỗi nhớ của một du học sinh xa quê

“Cách tốt nhất để biết trân trọng giá trị của một cái gì đó là rời xa nó”. Câu nói này tôi đã được nghe khá nhiều lần, từ những người lớn trong gia đình, từ bạn bè và từ cả những người vô tình tôi bắt gặp trên truyền hình.

Các tin đã đưa ngày   Xem