itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS (TIẾP THEO)

ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS (TIẾP THEO)

Ngày 16 tháng 02 năm 2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Tiến sĩ Maya Dangelas (còn được biết đến với tên Đặng Thị Hoàng Yến), công bố thông tin thông báo số 07/TB-ITACO 24 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin (tiếp theo) vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Nội dung thông tin công bố:

Tiến sĩ Maya Dangelas (hay còn được biết đến với tên gọi Đặng Thị Hoàng Yến), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - ITACO, trân trọng thông báo về tình hình pháp lý vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế liên quan đến việc vi phạm hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Ngày 26/01/2024, Tòa án Paris đã tống đạt hồ sơ yêu cầu thanh toán cho Bộ Tư pháp Việt Nam tại địa chỉ 58-60 Trần Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Thời hạn cuối cùng cho việc thanh toán là ngày 07/02/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía Việt Nam không thực hiện thanh toán.

Vì vậy, luật sư đại diện cho bà Maya Dangelas và hai Công ty của bà tại Hoa Kỳ đã bắt đầu thủ tục cưỡng chế thu tiền bằng cách bán đấu giá tài sản, trong đó bao gồm Tòa nhà số 18 Rue Solferino BG n°26, 92100 Boulogne – Billancourt, khu BG no.26, cùng với các lô đất số 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 29, 30 và 31.

Xen nội dung thông báo số 07/TB-ITACO 24 ngày 16/02/2024 tại đây.