itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT

ITA - CBTT Bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT

Vào ngày 29 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 132/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ ngày 28/04/2023.